Financiering

Verzorging en verpleging vallen onder de Wet langdurige zorg (WLZ) en of onder de zorgverzekeringswet (ZVW). De benodigde zorg verschilt per persoon. Ook het recht op vergoedingen en de hoogte van de eigen bijdrage zijn persoonsgebonden. Wilt u meer informatie of hulp bij de financiering? Spaarnestad Thuiszorg komt graag bij u langs om voor hulp of advies.

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen is een zogenaamde zorgindicatie nodig. Om voor thuiszorg in aanmerking te komen is een zorgindicatie nodig. Indien gewenst, vragen wij een zorgindicatie aan bij de HBO wijkverpleegkundige, of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Financiering met wettelijke vergoedingen & eigen bijdrage
Zorg in natura  (ZIN)

Zorg in natura is zorg die door de zorgverlener is verleend, en via het zorgkantoor of zorgverzekeraar wordt betaald. Dit betreft vaak Gecontracteerde zorg en /of on-gecontracteerde zorg. Bij on-gecontracteerde zorg is de vergoeding meestal 70% a 75% van het NZA tarief.

Persoonsgebonden Budget

Bij de aanvraag van uw zorgindicatie bij het CIZ wordt u ook geïnformeerd of het in uw geval mogelijk is om uw zorgindicatie te laten omzetten in een Persoonsgebonden Budget (PGB) en of u in aanmerking komt voor de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VGP).

Eigen Bijdrage

Voor verpleging en verzorging (ZVW) betaald u geen eigen bijdrage,
Voor de wet langdurige zorg (WLZ) geldt wel een eigen bijdrage, welke afhankelijk is van uw leeftijd, huishouden en inkomen. U berekent uw eigen bijdrage op basis van uw verzamelinkomen en het aantal uren thuiszorg dat u wekelijks ontvangt. De eigen bijdrage wordt vierwekelijks geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage en eventuele vrijstellingen op de website van het CAK.

Bijzondere bijstand

Als u een minimuminkomen hebt, kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De regeling verschilt per gemeente, zie bijzondere bijstandsregeling op de website van de gemeente Haarlem.

Zelfstandige financiering bij aanvullende particuliere thuiszorg

Als u meer behoefte heeft aan zorg dan uw zorgindicatie u biedt dan kunt u zelf extra particuliere zorg bij Spaarnestad Thuiszorg inkopen. U bepaalt zelf hoeveel zorg u wilt, op welk moment van de dag u dit wenst en hoe vaak. Bepaalde extra zorg komt wel in aanmerking om op te voeren onder ‘buitengewone lasten’ bij uw belastingaangifte.

Wij helpen u graag bij de aanvraag van thuiszorg en bekijken gezamenlijk de financieringsmogelijkheden