Palliatieve zorg, zorg in de laatste levensfase

Terminale patiënten kiezen er steeds vaker voor om thuis te sterven. Dit is vaak prettig voor patiënt en naasten omdat de laatste levensfase dan wordt afgesloten in een vertrouwde, persoonlijke en warme omgeving. Spaarnestad thuiszorg biedt palliatieve verzorging in deze laatste levensfase. Wij ondersteunen en verzorgen patiënt en naasten om de kwaliteit van leven nog zo hoog mogelijk te houden.

Palliatieve verzorging in laatste levensfase voor lichamelijke en emotionele ondersteuning

Terminale thuiszorg kan lasten ontnemen van de mantelzorg en de klachten van de patiënt verlichten of dragelijker maken. Hiervoor is veel deskundige aandacht voor de lichamelijke klachten en behoeftes van de patiënt. Bovendien omvat de palliatieve verzorging in de laatste levensfase ook veel ruimte voor psychische, sociale of spirituele vragen die de patiënt en naasten kunnen bezighouden.

Persoonlijke en professionele palliatieve verzorging in de laatste levensfase

Spaarnestad Thuiszorg is een gekwalificeerde hulpverleningsorganisatie en biedt palliatieve verzorging in de laatste levensfase aan (verpleeg-)huis in Haarlem en omstreken. Juist in deze fase is het belangrijk dat patiënt en naasten zich vertrouwd voelen met onze hulp. Spaarnestad Thuiszorg garandeert daarom altijd: persoonlijke, acute hulp met een vaste hulpverlener, dag- en nachtverzorging, strenge hygiëne, zonder  wachtlijsten.

Onze verzorgers hebben zowel deskundige als empathische vermogens, zodat u naast professionele zorg ook de menselijke aandacht, liefde en warmte krijgt die u verdient. De terminale Thuiszorg van Spaarnestad bestaat uit een groep vaste verzorgers, zodat cliënt en naasten altijd een vertrouwd gezicht kunnen verwachten.

Heeft u of een naaste behoefte aan palliatieve verzorging in de laatste levensfase? Neem gerust contact op met Spaarnestad Thuiszorg voor meer informatie of een oriënterend gesprek. Als het voor u goed voelt, en wij kunnen u hulp bieden in dit proces doen wij dat met uiterste zorg en aandacht.

Op zoek naar professionele verzorging met een persoonlijke benadering?